EU Projects

Several EU-backed funding projects funded us, here is information disclosed as a project requirement in the Croatian language.

Altacon d.o.o. potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Inovativne usluge precizne meteorologije i dojave utjecaja podizanja mora, valova i vjetra u stvarnom vremenu zbog klimatskih promjena, referentne oznake ugovora NPOO.C1.1.2.R2-I3.02.0245.

Provedbu projekta sufinancira Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Kratki opis Projekta:

Projektom “Inovativne Inovativne usluge precizne meteorologije i dojave utjecaja podizanja mora, valova i vjetra u stvarnom vremenu zbog klimatskih promjena” potiče se razvoj dviju inovativnih usluga:

  1. za pravovremenu dojavu o opasnosti od plavljenja obale morem, u realnom vremenu i
  2. za obavještavanje lučkih kapetanija i pomoraca na visoke valove i brzinu vjetra koristeći metodu automatske geolokacije.

Ciljane kupce projekta predstavljaju javne ustanove u obalnom području i na otocima, lučke uprave te pomorci i nautičari, a ciljana tržišta su: HR, SLO, ITA, dok u budućnosti poduzeće planira nastaviti širenje na ostale zemlje Europske unije. Zaposlit će se dva nova djelatnika i uvesti novi poslovni procesi u poslovanju s kupcima.

Ukupna vrijednost Projekta: 178.923,18 €
Ukupno prihvatljivi troškovi: 174.201,69 €
Iznos koji sufinancira EU: 132.061,33 €

Razdoblje provedbe Projekta (od- do): 01.03.2023. – 01.03.2025.

Kontakt osoba za više informacija: dr.sc. Duško Radulović

e-mail: [email protected] , tel: +385 51618787

 

Za više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti posjetite: https://planoporavka.gov.hr/

Financira Europska unija – NextGenerationEU.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost Altacon d.o.o.

Altacon d.o.o. zaprimio je VAUČER ZA DIGITALIZACIJU – Vaučer za digitalni marketing (VDM) u svrhu provedbe projekta pod nazivom Povećanje vidljivosti brenda CLIMATIG, referentne oznake ugovora NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V2.0179.

Kratki opis Projekta:

CILJ PROJEKTA Prijavitelja Altacon d.o.o. je povećati konkurentnost i otpornost poduzeća na tržištu kroz jačanje digitalnog marketinga i povećanje vidljivost brenda CLIMATIG na društvenoj mreži Linkedin.

Predmetnim projektom Prijavitelj želi riješiti problem nedostatka unutarnjih kapaciteta za aktivnosti digitalnog marketinga. Nedostatak resursa i vremena dovodi do slabe vidljivosti, sporog rasta broja pratitelja i nedovoljnog angažmana korisnika na društvenim mrežama.

Projektnim aktivnostima utječe se na društvo Prijavitelja, zaposlenike te sadašnje i buduće klijente Prijavitelja.

Ukupna vrijednost Projekta: 5.825,00 €
Ukupno prihvatljivi troškovi: 4.660,00 €
Iznos koji sufinancira EU: 2.796,00 €

Razdoblje provedbe Projekta (od- do): 22.11.2023. – 22.11.2024.

Kontakt osoba za više informacija: dr.sc. Duško Radulović

e-mail: [email protected] , tel: +385 51618787

Za više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti posjetite: https://planoporavka.gov.hr/

Financira Europska unija – NextGenerationEU.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost Altacon d.o.o.

Altacon d.o.o. sklopio je 27.10.2023. s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ugovor o kreditu broj: INPN-23-1102708, partija: 1102708

Naziv programa kreditiranja: Investicije privatnog sektora (dalje u tekstu: Program kreditiranja), na temelju Operativnog programa, za financiranje sljedeće vrste ulaganja: Digitalizacija (digitalna tranzicija)

Naziv projekta / ulaganja: KOMERCIJALIZACIJA CLIMATIG – RDI PROJEKTA

Namjena kredita:
Osnovna sredstva: 157.908,42 EUR
      – Dugotrajna nematerijalna imovina 157.908,42 EUR
Obrtna sredstva: 68.000,00 EUR
Ukupno: 225.908,42 EUR

Ovaj kredit se odobrava uz potporu Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), u vidu jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 25609559342 odobrenog Odlukom HAMAG-BICRO-a broj 71/31997 od 26.10.2023. godine, kao ESIF pojedinačno jamstvo.

Rok i način otplate kredita: u 36 (tridesešest) jednakih uzastopnih tromjesečnih rata.

Subvenciju kamate za ovaj kredit financira Europska unija – NextGenerationEU.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost Altacon d.o.o.

Contact sales